กัญชา ดอกแรกของไทย

กัญชา ดอกแรกของไทย

กัญชา ดอกแรกของไทย ต้นกัญชาที่ได้คัดมาตรฐานมาเพื่อการแพทย์ เริ่มออกดอกแล้ว 140 ต้น เตรียมพร้อมทำสารสกัดน้ำมันกัญชา 3 สูตร ชนิดใช้หยดใต้ลิ้น 2,500 ขวด ให้กับผู้ป่วยชุดแรก

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม เผย ขณะนี้ต้นกัญชาของเรา 140 ต้น ที่ได้ทำการปลูกตามมาตรฐานของ เมดิคัล เกรด (MEDICAL Grade) ซึ่งได้รับการยแมรับจากมาตรฐานทางการแพทย์นานาชาติ เริ่มที่จะผลิดอกแล้ว โดยดอกที่ออกนั้น เป็นดอกกัญชาตัวเมีย และใช้เวลาประมาณ 10-12 สัปดาห์ ถึงจะเจริญเติบโตเต็มที่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ ถุงเรซิ่น ทั้งในและนอก

เมล็ดที่ใช้เป็นเมล็ดสายพันธุ์ลูกผสมที่มีระดับคุณภาพสูงมาก ซึ่งให้สาระสำคัญ 3 ประเภท ดังนี้

  1. THC สูง มีประมาณ 40 ต้น
  2. CBD สูง มีประมาณ 42 ต้น
  3. THC และ CBD 1 ต่อ 1 มี 58 ต้น

กัญชา ดอกแรกของไทย

การปลูกกัญชา จะปลูกในระบบอาคารแบบ Indoor ด้วยระบบเทคโนโลยีรากลอย ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบการปลูกแบบ Medical Grade ในพื้นที่ 100 ตารางเมตร

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าว ดอกกัญชาตัวเมีย สำคัญมากต่อการนำมาสกัดน้ำมันกัญชา เมื่อออกดอกเต็มที่ จำนำมาทำให้แห้ง สกัดสารด้วย เอทานอล สารละลายที่มีความปลอดภัย โดยมีเทคนิคเฉพาะ หลังจากนั้นก็จะระเหยเอทานอล ออกจนเหลือแต่น้ำมันแล้วมาเจือจาง และทดลองหยดใต้ลิ้นเพื่อรับรู้ความเข้มข้นของสาร THC และ CBD หน่วยเป็น mg/ml เพื่อคำนวณปริมาณในแต่ล่ะโรคอย่างเหมาะสม

โดยจะนำ น้ำมันกัญชา 2500 ขวด ไปใช้ทดลองกับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้