ลักษณะของกัญชาที่ดี เป็นอย่างไร ?

ลักษณะของกัญชาที่ดี

ลักษณะของกัญชาที่ดี ต้นกัญชานั้นจัดได้ว่าเป็นต้นไม้ประเภทล้มลุกฤดูเดียว ซึ่งกัญชานั้นจะมีความสูงของต้นนั้นอยู่ที่ประมาณต้นละ 1-3 เมตร นั่นเอง ซึ่งลำต้นของมันนั้นจะมีขนาดที่เล็ก และตั้งตรง ต้นของกัญชานัน้จะมีลักษณะของลำต้นที่เป็นเหลี่ยมๆ มีขนสีเขียวอมเทา  และไม่ค่อยแตกสิ่งก้านสาขาสักเท่าไหร่ ในการขยายพันธุ์ของกัญชานั้นจะขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด ซึ่งสามารถปลูกได้ในดินทุกชนิดได้ดีอีกด้วย ซึ่งถ้าหากปลูกในดินที่มีความร่วนซุย และมีธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ก็จะงอกงามดีมาก ซึ่งลักษณะของตันกัญชานั้นจะมีลักษณธเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นลองไปอ่านบทความนี้กันดู เพื่อที่ เรานั้นจะได้จำแนก และแยกประเภทของกัญชานั้นได้ถูกต้อง และไม่สับสนกันกับพืชชนิดอื่นๆ ที่มีลักษณะที่มีความ คล้ายคลึงกันกับกัญชานั่นเอง

กัญชาที่ดี ลักษณะของกัญชาที่ดี ดังนี้

ลักษณะของกัญชาที่ดี

ต้นกัญชานั้นมีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชีย และมีเขตการกระจายพันธุ์ในอัฟกานิสถาน แอฟริกาเขตร้อน ทวีปยุโรป ทวีป อเมริกาเหนือ และใต้ และฮาวาย ซึ่งจะพบที่ปลูกกันอย่างมากในเขตยุโรป ประเทศบราซิล อเมริกันแถบตะวันออก และในส่วนของบ้านเรานั้นก็มีการปลูกกันมากในโซนของทางภาคเหนือนั่นเอง

ซึ่งลักาณะของใบกัญชานั้น จะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ซึ่งจะมีลักษณะเป็นรูปฝ่ามือ ซึ่งใบของกัญชานั้นจะแตกออกเป็น แฉกๆ  อยู่ที่ประมาณ 5-8 แฉกนั้นเอง ซึ่งแต่ละแฉกนั้นจะมีลักษณะที่เป็นรูปยาวรี ซึ่งในส่วนของขอบใบทุกแฉกนั้นจะ มีลักษณะที่เป็นหยักๆ เหมือนฟันเลื่อย ซึ่งใบของกัญชานั้นละมีลักษณะที่คล้ายกับใบของต้นมันสำปะหลัง ผิวใบนั้นจะ เป็นสีเขียวเข้ม ก้านใบนั้นจะมีความยาวที่ประมาณ 4-15 เซนติเมตร ในแต่ละก้านนั้นก็จะมีใบเดี่ยว 3-11 ใบ ซึ่งจะมี กลิ่นที่เหม็นเขียวอีกด้วยนั้นเอง

ลักษณะดอกของกัญชา ดอกของกัญชานั้นจะออกเป็นช่อตามง่ามใบ หรือปลายกิ่ง ซึ่งดอกของมันนั้นจะมีสีเหลืองหรือ สีเขียว ซึ่งดอกของกัญชานั้นจะมีการแบ่งเพศด้วยนะ ซึ่งจะมีทั้งช่อเพศผู้ และช่อเพศเมีย ซึ่งดอกของเพศผู้ และเพศเมีย นั้นทั้งสองดอกนั้นจะแยกกันอยู่คนละต้น ซึ่งในส่วนของช่อดอกเพศผู้นั้นช่อดอก และใบของเพศผู้นั้นจะมีการเรียงตัว กันแบบห่างๆ ซึ่งจะแตกต่างจากของช่อเพศเมียที่จะมีการเรียงตัวที่ชิดกัน อีกทั้งยังมีลักษณะดอกเล็ก และดอกเพศเมีย นั้นจะมีกลีบเลี้ยงนั้นห่อหุ้มมันเอาไว้อีกด้วยนั่นเอง

ผลของกัญชา ซึ่งผลของกัญชานั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ผลแห้งนั้นจะมีขนาดเล็ก เมล็ดนี้นั้นจะล่อน ไม่แตกหัก ลักษณะของผล กัญชานั้นจะเป็นรูปไข่กว้าง มีผิวขอลผลที่มีลักษณะเรียบเป็นเงามัน มีสีน้ำตาลแกมเทา หรือจะออกเป็นสีเทาเข้มเลยก็ ได้ และจะใบประดับนุ้นห่อหุ้มเอาไว้ ภายในผลของกัญชานั้นจะมีขนาดของเมล็ดที่มีขนาดที่เล็ก และเมล็ดพันธุ์ของ กัญชานั้นก็จะมีลักษณธเมล็ดที่กลมอีกด้วยนั้นเอง

ซึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่เรานั้นควรรู้นั่นก็คือ กัญชง และกัญชา ซึ่งใครหลายๆ คนนั้น อาจจะแยกไม่ออกว่าอันไหนนั้นกัญชง อันไหนนั้นกัญชาอาจจะแยกไม่ออก ซึ่งกัญชง และกัญชานั้นจัดได้ว่าเป็นพืชคนละชนิดกันเลย แต่ทั้งสองต้นนั้นมีต้น กำเนิดมาจากพืชชนิดเดียวกัน ซึ่งกัญชานั้นจะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. Subsp. indica (Lam.) E. Small&Cronquist และกัญชงนั้น จะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannnabis sativa L. Subsp. sativa ซึ่งทั้งสองต้นนั้นจะมี ลักษณะภายนอกที่มีความแตกต่างกันเพียงแค่เล็กน้อยจนยากต่อการแยกกันได้นั่นเอง ซึ่งถ้ามองผ่านๆ หลายๆ คนนั้น อาจจะคิดว่านั้นคือกัญชากันเลยก็ได้นั้นเอง

Credit : Weedbong